همكاري

افرادی که در هر یک از زمینه های زیر مایل به همکاری با مؤسسه فرهنگی نرم افزاری سینا می باشند می توانند موارد پیشنهادی خود را به آدرس پست الکترونیکی Projects@sinasoft.net ارسال نمایند.

تولید نرم افزارهای کاربردی:

نرم افزار کلک برای اپل مکینتاش


طراحی فونت:

فونت های خوشنویسی

فونت های عادی


امنیت نرم افزار:

قفل های سخت افزاری

قفل های نرم افزاری


چاپ و نشر