دانلود

زرنگار 5.2

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


زرنگار 76

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


زرنگار 2020

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


کلک 2007

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


کلک 2010

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


کلک 2013

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


کلک 2020

* توجه *

- خرید و استفاده از نسخه کلک 2020، فقط برای کاربران کلک 2013 امکان‌پذیر می باشد.

- نسخه فعلی کلک 2020، آزمایشی بوده و در حال تکمیل می باشد.

- کلک نسخه 2020، نرم‌افزار مستقل از نسخه‌های قبلی است و امکان اجرای هر دو نسخه روی یک کامپیوتر وجود دارد.

- نسخه کلک 2020 از تاریخ خرید نرم‌افزار، دارای سه ماه پشتیبانی رایگان می‌باشد و پس از آن هزینه پشتیبانی براساس تعرفه موسسه دریافت خواهد شد


زرتوایمیج

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


گارسه

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


ناشر

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


کنترل پروژه

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


کیمیا

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


تماشا

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


TeamViewer

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.

دانلود نسخه کامل

AnyDesk

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.

دانلود نسخه کامل

Ultra Viewer

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.

دانلود نسخه کامل