توجــه

نرم‌افزار‌ها، نسخه رایگان، آزمایشی یا نمایشی نمی‌باشند و قبل از دانلود باید خریداری شوند. دانلود نرم‌افزارها فقط برای کاربرانی که قبلا خریداری کرده‌اند و قفل سخت‌افزاری یا قفل نرم‌افزاری دارند رایگان می‌باشد.

استفاده از نسخه‌های غیر مجاز اشکال شرعی و قانونی دارد و استفاده کننده از نسخه‌های غیر مجاز مدیون است.

کلیه نرم افزارها دارای قفل سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری می‌باشند. برای خرید می‌توانید با شماره 88700692 و یا 09362337612 تماس بگیرید.

دانلود نرم‌افزارها

David James
زرنگار 2020
David James
کلک 2020
دانلود نسخه کامل

* توجه *

- خرید و استفاده از نسخه کلک 2020، فقط برای کاربران کلک 2013 امکان‌پذیر می باشد.

- نسخه فعلی کلک 2020، آزمایشی بوده و در حال تکمیل می باشد.

- کلک نسخه 2020، نرم‌افزار مستقل از نسخه‌های قبلی است و امکان اجرای هر دو نسخه روی یک کامپیوتر وجود دارد.

- نسخه کلک 2020 از تاریخ خرید نرم‌افزار، دارای سه ماه پشتیبانی رایگان می‌باشد و پس از آن هزینه پشتیبانی براساس تعرفه موسسه دریافت خواهد شد.

David James
مایکروسافت پروژه