نرم‌افزار ناشر

امکانات نرم‌افزار

توليد انواع تقويم و سررسید

• جيبي

• ديواري

• روميزي ـ اداري

• فانتزي

توليد انواع تقويم سررسيد با قابليت هاي:

• پنج شنبه وجمعه دريك روز

• ابتداي ماه در صفحه جديد

• انتخاب تعداد روز در هر صفحه

• چند سال دريك صفحه

• انتخاب صفحات خالي مياني

• درج انواع مناسبت

• درج اوقات شرعی

• انتخاب خصوصيات شيوه (قلم، رنگ، تصوير، زمينه، ...) براي روزهاي با ويژگي هاي خاص (روزهاي تعطيل، جمعه، مناسبت خاص، اول هر ماه، ...)

• انتخاب انواع عدد و متن به صورت تصوير و PDF براي درج به جاي اجزاء به كار رفته

• عدم محدوديت در استفاده از انواع تصاوير و پرونده هاي PDF براي پس زمينه (درج تصاوير مختلف براي هر صفحه به صورت مجزا)

• طراحي سررسيد براي يك سال و توليد خودكار آن براي سال هاي بعد.

• امکان تغيير نام روزهاي هفته، ماه ها، مناسبت ها براي کليه زبانها.

• امکان تعريف انواع گاهشماري (شمسي، قمري، ميلادي، زرتشتي، ...)

• خروجي با فرمت PDF مناسب براي فرم بندي و چاپ

• تغيير سريع و آسان تعداد و ابعاد صفحات

• فرم بندی پرونده های PDF حتی پرونده های تولید شده توسط نرم افزار های دیگر

• محیط کار فارسی/انگیسی

كاربرد در نشر

• درج تصاوير با فرمت هاي مختلف (BMP, JPG, PNG…) براي پرونده ها

• يكبار درج و نمايش در تمام صفحات، صفحات زوج، صفحات فرد، انتخابي، ...

• تنظيم درصد شفافيت کل تصوير

• درج تصاوير داراي محدوده شفاف

• تنظيم ابعاد، برش و بزرگنمايي و زاويه تصاوير

• درج تصاوير براساس اسامي قابل محاسبه

• خواندن پرونده هاي زرنگار 76 ارسال شده از Zar2Image و جداسازي خودکار تصاوير پرونده براي جايگزيني و يا جابجايي تصاوير

• خواندن پرونده هاي فرم بندي شده در Zar2Image با امکان جابجايي، تغيير ابعاد، درج ، حذف، جايگزيني، صفحات موجود در هر فرم و درج انواع اشکال، متن و تصاوير مختلف روي صفحات دلخواه فرم

• درج تمام يا صفحات انتخابي از پرونده هاي PDF

• يكبار درج و نمايش در تمام صفحات، صفحات زوج، صفحات فرد، انتخابي، ...

• تنظيم درصد شفافيت صفحات PDF

• تنظيم ابعاد، برش و بزرگنمايي و زاويه صفحات PDF

• درج نام پرونده و شماره صفحات PDF براساس اسامي و شماره هاي قابل محاسبه

• تبديل پرونده‌هاي «دو يا چند صفحه در يك صفحه» به تك صفحه‌اي

• تبديل پرونده هاي تك صفحه‌اي به «دو يا چند صفحه در يك صفحه»

• درج شماره صفحات به صورت نمادهاي دلخواه

• درج انواع كادرهافیلم آموزشی برنامه ناشر